ประกาศผลสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนและเรียกรายงานตัว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ปีการศึกษา 2563

ประกาศ วันที่ประกาศผล
ประกาศผลสอบคัดเลือก รอบแรก17/12/62คลิกเพื่อดูประกาศ
ประกาศผลสอบคัดเลือก รอบแรก (เพิ่มเติม)3/01/63คลิกเพื่อดูประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน28/01/63คลิกเพื่อดูประกาศ
ประกาศเรียกบัญชีสำรอง ม.1 ลำดับที่ 1-5207/03/63คลิกเพื่อดูประกาศ
ประกาศเรียกบัญชีสำรอง ม.1 ลำดับที่ 53 -7010/03/63คลิกเพื่อดูประกาศ
ประกาศเรียกบัญชีสำรอง ม.1 ลำดับที่ 71-8913/03/63คลิกเพื่อดูประกาศ
ประกาศเรียกบัญชีสำรอง ม.1 ลำดับที่ 90-9716/03/63คลิกเพื่อดูประกาศ
ประกาศเรียกบัญชีสำรอง ม.1 ลำดับที่ 98-10218/03/63คลิกเพื่อดูประกาศ
ประกาศเรียกบัญชีสำรองม.1 ลำดับที่ 107 – 109
24/03/63คลิกเพื่อดูประกาศ
ประกาศเรียกบัญชีสำรองม.1 ลำดับที่ 110 – 11226/03/63คลิกเพื่อดูประกาศ
ประกาศเรียกบัญชีสำรองม.1 ลำดับที่ 113 – 11430/03/63คลิกเพื่อดูประกาศ
ประกาศเรียกบัญชีสำรองม.1 ลำดับที่ 11501/04/63คลิกเพื่อดูประกาศ
ประกาศเรียกบัญชีสำรองม.1 ลำดับที่ 11603/04/63คลิกเพื่อดูประกาศ

หมายเหตุ  ดาวน์โหลดเอกสารมอบตัวได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป