ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 427 .8 .เขาใหญ่ .ชะอำ .เพชรบุรี 76120

  • ผู้ประสานงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 099-6922190
  • นางสาวคณิตา  สุขเจริญ 091-7458894
  • นางสาวทัศนียา  มาตุการักษ์ 085-3726939

E – mail : pccphetacd@gmail.com    Website: admission.pccphet.ac.th