รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้าเป็นนักเรียนทุนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

  1. ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนและการอยู่ประจำ คนละ 84,000 ต่อปี ตลอดหลักสูตร
  2. เรียนด้วยหลักสูตรสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

เอกสารประกอบการมอบตัวนักเรียนใหม่

เอกสารประกอบการมอบตัวนักเรียนใหม่ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำหรับชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตัวอย่างการกรอกเอกสาร หมายเหตุ สัญญาทุนใช้สำหรับมอบตัวปริ้นออกมา 2 ฉบับ ส่วนเอกสารมอบตัวที่เหลือปริ้นอกมา 1 ฉบับ พร้อมทั้งแนบหลักฐานการมอบตัวตามใบเรียงเอกสาร ติดรูป อากรแสตมป์ ให้ครบถ้วน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ปีการศึกษา 2563 หมายเหตุ  ดาวน์โหลดเอกสารมอบตัวได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

เอกสารประกอบการมอบตัวนักเรียนใหม่

เอกสารประกอบการมอบตัวนักเรียนใหม่ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำหรับชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตัวอย่างการกรอกเอกสาร หมายเหตุ สัญญาทุนใช้สำหรับมอบตัวปริ้นออกมา 2 ฉบับ ส่วนเอกสารมอบตัวที่เหลือปริ้นอกมา 1 ฉบับ พร้อมทั้งแนบหลักฐานการมอบตัวตามใบเรียงเอกสาร ติดรูป อากรแสตมป์ ให้ครบถ้วน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 หมายเหตุ  ดาวน์โหลดเอกสารมอบตัวได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป